NYÍLT LEVÉL AZ ELLENÁLLÓKNAK

 Mert  vétkesek közt cinkos, aki néma!

NYÍLT LEVÉL

 A rendszert leváltani akaró, a kényszerrel, és diktatúrával szembe helyezkedő pártok, csoportok, mozgalmak vezetőinek és egyéneknek

A covidfasizmust és oltáskényszert elítélő minden szakmai, vagy civil szervezetnek, mozgalomnak, csoportnak és egyénnek

Minden, magát függetlennek mondó, a kényszerrel és jogfosztással szembe helyezkedő média részére

NINCS MIRE TOVÁBB VÁRNI!

Azt, a Földön jelenleg zajló, a globalista erők által elindított folyamatot, amiben a kormányok is részt vesznek, nem fogja leállítani sem a „választás”, sem a pereskedés, sem tüntetések, sem a közelharc, ezt látjuk a nemzetközi példákból is.

Egyszerre 3 történelmi folyamat ért a végéhez:

A globális pénzügyi rendszer összeomlik, szétesik

A kapitalizmus végéhez értünk

A polgári- parlamenti demokráciáknak is vége 

A 3 összetevő együttes összeolmlása hatalmas energiákat és feszültségeket szabadít fel. A jelenlegi globális világhatalmi rendszer alapjai semmisülnek meg: a legnagyobb világvallás, a "kereszténység" befolyása is elgyengült, ami a hatalom megszerzésének alapját jelentette.

 A pénz, a  parlamenti ál-demokráciák és „választások” a megszerzett hatalom megtartását , a kapitalizmus, a bankrendszer kiépítése  a kizsákmányolást és a profitszerzést tette lehetővé. A propagandát a médiákkal terjesztik, és támogatják.

A hatalom birtoklásának ez a módja most vagy a történelem süllyesztőjébe kerül, vagy átmentik úgy, hogy felváltják a transzhumanizmusnak nevezett digitális függőséggel, ami nem más, mint a rabszolgaság modernizált formája. Ennek a kiépítése már folyamatban van. Az ál-demokráciában felnőtt  polgárok pedig nem látják, vagy nem akarják elhinni, hogy ez megtörténhet velük. 

A  világhatalmi törekvést támogató kormányokat, és rendszert nem lehet megszüntetni  annak az ál-demokrácia keretein belül létrehozott, ideológiai alapon megosztó pártrendszer segítségével, amit maga a háttérhatalom alakított ki.

Helyre kell állítani a közvetlen képviselet rendszerét, aminek segítségével felépíthetünk egy olyan, új világot, ami a Természet rendjének törvényein, és nem egy globalista világhatalmi rendszer pszichopata vezetőinek az ideológiáin, és profitéhségén alapul. Egy igazságos, értékrend alapú, emberi társadalmat és jogrendet kell létrehozni a zsarnoki, életellenes rendszer, és kormányok uralma helyett. Mi magyarok, kiváltságos helyzetben vagyunk, mert történelmi alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításával egyszerűen, és gyorsan megtehetjük ezt.  De csak egymást segítve és erősítve juthatunk el odáig.

Minél tovább várunk, annál nagyobb veszteséget szenvedünk, és mi magunk is vétkesekké válunk.

Sorsfordulóhoz érkezett az emberiség:

Ha elfogadjuk a feltételeket: engedj a kényszernek, és visszakapod a régi életed,- és ellenállás nélkül lemondunk szabadságunkról, és jogainkról,- soha többé nem kapjuk vissza azt, ami a miénk volt!

A mi felelősségünk, hogy milyen lesz az Új Világ!

 Az emberiség fejlődésének a fordulópontján a mi döntésünk határozza meg az irányt! 

Az emberi szabadság kiváltsággá válhat, mert a társadalomban való részvétel feltételévé akarják tenni! Az oltási igazolvány  az utolsó lépcsőfok egy Orwelli társadalom felé, ahol az ellenőrzés és megfigyelés szabályainak való engedelmességért cserébe kaphatunk vissza egy keveset a szabadság illúziójából. Örökre ki leszünk szolgáltatva azoknak, akik meghatározzák a szabályokat.

A döntés joga,- most még,- a mi kezünkben van!

A mi kezünkben van a szabadság fáklyája, amit csak mi „vihetünk át a túloldalra”!

Mostani döntéseink és tetteink tétje nem csak egyéni sorsunk, és nemzetünk,- hanem az Emberiség további léte, fennmaradása is!

EZÉRT:

Aki nem ismeri el, és mondja ki azt, hogy

-  Jelenleg egy világjárvány leple alatt profit,  és hatalmi érdekből népirtás és emberiség elleni bűntett zajlik veszélyes, és toxikus hatású géntechnológiai- kemoterápiás anyagokkal, amik nem vakcinák, hanem gyógyszerek
-  A globalista világhatalom a „járvány” segítségével az emberiséget digitális rabszolgákká akarja tenni, a fölötte való totális uralom céljából, az alapvető jogokat az engedelmesség jutalmaként gyakorolhatóvá téve
-  Magyarország lakosai egy, a magyar államon / királyságon/  belül létrehozott illegitim köztársaságban, egy diktatúrában élnek, aminek az „Alaptörvénye” az 1949.évi XX. törvénnyel, vagyis a „sztálini alkotmánnyal” jogfolytonos, mivel annak jogutódjaként lett hatályba helyezve, ezért történelmi alkotmányosságunk jogfolytonossága a mai napig nem lett helyreállítva

Aki nem segíti és támogatja, hogy  

 -  Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítását a Szent Korona tan, és ősi értékrendünk alapján csak egy „Alkotmány Helyreállító Nemzetgyűlés” összehívása által tudjuk megtenni. Ez egyben szabadságunk, függetlenségünk, és emberi méltóságunk visszanyerésének is egyetlen lehetséges, békés módja, amivel a pártdiktatúrát, hatalmi kényszert is megszüntethetjük. Történelmi Alkotmányunk a magyar nemzet államalkotó akarata, a Szentkorona-alkotmányosság ma is érvényes, nem szüntethető meg és nem függeszthető fel, a szokásjogon és joghagyományokon alapuló közjogi rendszer. Párt, vagy bármilyen politikai fölény, hatalom akarata magyar alkotmányt nem írhat, a mindenkori hatalom nem határozhatja meg saját hatalmának a korlátait, mert azt a Nemzetgyűlésnek kell meghatároznia. Törvénysértés jogot nem alapít! Egy alkotmányos Alaptörvénynek meg kell felelnie a történelmi alkotmány alapelveinek. A Szent Korona tan, és történelmi alkotmányunk jogfolytonossága alapján ki kell mondani a sztálini alkotmány, és az azzal” jogfolytonossá” tett orbáni Alaptörvény érvénytelenségét, és ezután magyar közjogi hagyományaink alapján lehet egy új államforma alapjait meghatározni.

Aki nem segíti, és támogatja

-  Minden, általa lehetséges módon a kiutat jelenlegi helyzetünkből, az igazság felderítésével és kimondásával, a csalások, és csalók leleplezésével minden téren és esetben és módon,
- A mindezek érdekében történő lehető legteljesebb egységet, és széles körű összefogást minden lehetséges módon és eszközzel, felülemelkedve egyéni, vagy pártérdekeken, félretéve minden viszálykodást és megosztó megnyilvánulást,

EZZEL A TEVÉKENYSÉGÉVEL ELISMERI

- hogy a globalista háttérhatalom tervének megvalósulását segíti, ezáltal bűnös népirtás és emberiség elleni bűntettben tevőlegesen, vagy bűnsegédként, azáltal is, ha csak hallgatásával, vagy megosztó tevékenységével, ideológiájával támogatta azt, és így bűnrészessé válva nem fogja tudni elkerülni a leleplezést, és felelősségre vonást!

Kérjük, ezt a levelet továbbítsa az Ön által ismert, vagy elérhető személyek, pártok, és médiák részére, akikről úgy gondolja, érintettek ezekben az eseményekben!

Dr. Dobos Vadim: A kapitalista rendszer elkerülhetetlen bukása járványnak álcázva : https://www.youtube.com/watch?v=uRQpRxaVtjE  


Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy ADOMÁNYOZZON az ÖRDÖG ÜGYVÉDJE számára. Szerkesztőink teljesen önkéntesen dolgoznak. Olvasóinktól függ, hogy rendszeres vagy egyszeri befizetésekkel segítsék munkánkat.
Adományozni itt lehet. Köszönjük.


Megosztás
Értékelés:
(0 szavazat)

Kapcsolódó